על האתר

על האתר

אתר זה נבנה בסוף מאי 2011, כדי למפות את דיווחי החדשות של הפרות זכויות אדם, יחד עם מאמצי השיקום, בתוך פלסטין / ישראל.

האתר אינו מקיף את כל הדיווחים או הקטיגוריות, הוא רק מכסה חלק מהפרת זכויות האדם והאזרח הממושכות 

המתרחשות מדי יום בישראל ובשטחים הכבושים.


קריטריון האימות

אנו מניחים את המקצועיות של הארגונים הלא ממשלתיים והחדשות האזוריות שמספקים את הדיווחים. בעוד המטרה שלנו היא לחפש שני מקורות עצמאיים עבור כל סיפור, אך בהתחשב במגבלות צוות העובדים, אנחנו כרגע לא יכולים לעשות זאת. בשלב הנוכחי דו"ח יסומן כ-"אומת" אם :

-  המידע הגיע באופן ישיר מהמקור (עד או מעורב באירוע)

-  המידע סביר אך עדיין לא מאושר


התאריך והשעה

אם תאריך האירוע כלול בדיווח, אז תאריך זה מפורסם. אם אין תאריך כזה, אז יום הפרסום יצויין במקומו. אם שעת ההתרחשות האירוע מצוינת בדו"ח, אז שעה זאת מפורסמת, אחרת, חותמת הזמן של האירוע מוגדרת כ- 12:00


קריטריונים להכללה קטגוריה


הריסות: הריסת בתים במזרח ירושלים, בשטחים והנגב הם הפרות של משפט זכויות האדם הבינלאומי. במשך עשרות שנים הפלסטינים לא הצליחו להשיג היתרי בנייה במזרח ירושלים ובשטחים, בעוד הבנייה בהתנחלויות ישראליות בלתי חוקיות בשטחים נמשכת. אז בעוד הבנייה של בעלי הרכוש הפלסטיני עשויה להיות הפרה טכנית של החוק הישראלי, כאשר הם בונים לאחר שלא הצליחו להשיג היתר, למעשה הם קרבנות של מדיניות שנועדה לאלץ אותם לעזוב את אדמתם. דפוס זה חוזר על עצמו גם בקהילת הבדואים ב- "הכפרים הבלתי מוכרים" בנגב.

הרב אריק אשרמן מהרבנים לזכויות האדם מסביר: "במשנה נאמר: החטא הוא להעניש אדם עיוור לאחר שהיית אתה הסיבה לאבדן הראייה שלו"


מעצרים: בארכיון זה, סיפורו של כל עציר שסירב להליך כוחות הביטחון הישראלי, פת"ח או חמאס, זכאי להיכלל. בגלל שהמעצרים ו-"המעצרים המנהליים" מתקיימים בשטחים הכבושים על ידי ממשלת ישראל באופן שגרתי ושוללת את זכות- Habeas Corpus וסטנדרטים אחרים של הליך הוגן לפלסטינים, רוב הסיפורים עד כה כוללים התייחסות לפלסטינים כקרבנות של סוג זה של התעללות.  כמו כן כלולים דיווחים על הפרות של זכויות על ידי הפתח והחמאס, כולל המקרה של גלעד שליט. גם סיפוריהם של מתנחלים ישראלים שסירבו פקודות הרשות הישראלים ממופים בארכיון זה.


מעצר ילד: מתייחס לעצורים מתחת לגיל 16.

הערה: מאמר זה מתאר את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ומשקף את אשרור האמנה ע"י מיפוי האירועים שמפרים אמנה זו.


אמת ומשפט: אנו מאמינים כי אמירת אמת הנובעים קונפליקט קהילתי, כמו גם איזון מחדש של יחסי כוח, הן צעדים חיוניים לשלום. דוחות שהוגשו תחת קטגוריה זו מתייחסים להיבטים אלה של שיקום בקהילה.


מה חסר?

המון דברים. לדוגמה, עוד לא ניסינו לכלול דוחות רבים המתעדים את ההתנגדות הלא אלימה לכיבוש הישראלי. (ראו מפה אינטראקטיבית של אל ג'זירה של מחאות שבועיות בגדה המערבית).


מה זה Ushahidi ?

ראה Ushahidi יצירת עלילה חדשה (2 דקות) שאלות נפוצות, וסרטו של המייסד פטריק מאייר לשנות את העולם בכל צעד (58 דקות) ראה גם המתנת כוח התנדבות, יוזמה שכעת מתארגנת על מנת להקים קבוצה שמוכנה לספק תמיכה מידית בעיבוד דו"חות כתגובה לקריאות עזרה. לבסוף, הבלוג iRevolution של פטריק מאייר הוא מקור נפלא של מאמרים בנושא "מתיחת המחשבות" שדנים בהבטחות והאתגרים של crowd-sourcing.


מי אנחנו?

נכון לעכשיו, אנו קבוצת מתנדבים בארצות הברית שעובדת עם קבוצות בעד זכויות אדם בישראל/פלסטין. אם אתם מעוניינים להצטרף למאמץ הזה, או להעיר בצורה בונה על כל היבט של המפה, אנא פנו ל- palcrisismap at gmail.com אנו מברכים כל רעיון שתורם להרחבת האתר באופן מוחשי ושואף לספק בזמן אמת פתרונות לאנשים שזכויותיהם מופרות.


התגובות שלכם

כדי להוסיף ת

נא להפנות הערות כלליות על האתר ל- palcrisismap at gmail.com